Skip to main content
search

Eğitmen: Prof. Dr. Bekir PARLAK / Yönetim Bilimleri Anabilim Dalı Başkanı
Tarih : 24 Aralık 2021 – Saat: 10:00 – 16:00
Eğitim Seçenekleri: Yüz Yüze
Sertifikalandırma: LLA
Başvuru ve Kayıt : https://forms.gle/7NobqCdKHSLp9rnn8

Eğitimin Amacı
Bu eğitim, katılımcılara çalıştıkları veya yönettikleri iş yerlerinde iş geliştirme konusunda gerekli donanımı elde etmelerine yöneliktir. Eğitimin hedefleri, 21. Yüzyılın bu ilk çeyreği bitmeye az kalmışken, iş dünyasında ne gibi yeni gelişmelerin ve trendlerin olduğunun, işlerin bu yeni gelişmelere ve trendlere nasıl adapte edileceğinin, iş yerinin bu koşullarda nasıl yeniden ele alınacağının ve işletmenin hangi şekilde daha da ileriye götürülebileceğinin yol ve yöntemlerinin öğretilmesidir. İşletmelerin ürün ve hizmet standartlarının geliştirilmesi, yeni ürün ve hizmetlerin portföye alınması, ürün yelpazesinin gelişen koşullara göre yenilenmesi, hizmetlerin sunumunda günün gerekliliklerine göre hareket edilmesi, yeni stratejilerin belirlenmesi ve işletme vizyonunun tesis edilmesi ile gerektiğinde revize edilmesi için lazım olan bilgi ve beceriler, bu eğitimin sonunda katılımcılara kazandırılacaktır. Günümüzde iş kurma ve geliştirme, yatırım, müşteri ilişkileri ve imaj yönetimi, ürün geliştirme, yeni pazarlar bulma, karlılığa ulaşma, maliyetleri minimize etme, teknolojiye ayak uydurma ve kalıcı olabilme zor olduğu kadar gereklidir de… İş dünyasında ve her sektörde olağanüstü bir gelişim ve değişim sürecinden geçilmektedir. Bu hızlı devinimde oluşan koşulların farkına varabilmeyi ve değişim yönetebilmeyi başarmak, bunun için hazırlıklı olmayı ve yeni bilgilerle donanmayı gerektirmektedir. Eğitimimiz sonunda, bu yeni bilgilerin, ulusal ve uluslararası trendlerin ve dijital çağın gerekliliklerinin öğrenilmesi, böylelikle piyasanın zorunlu koştuğu donanımı sağlamak hedeflenmektedir. Bunu temin edebilmek için bilginin yanı
sıra deneyim aktarımları, atölye çalışması, test ve analiz yöntemi, sınıf içi demolar ve örneklem etütleri gibi metotlara yer verilmektedir. Bu eğitimi alan katılımcılar, işlerini yaparken elde ettikleri donanımın farkındalığını yaşamanın güven ve huzurunu hissedeceklerdir. Eğitimimiz, iş geliştirme konusunda uzmanlık bilgileri vermeyi ve katılımcıların bu konudaki nosyonlarını ve deneyimlerini geliştirmeyi önceliğine almaktadır.

Eğitimin İçeriği: A’dan Z’ye İş Geliştirme
A) 21. Yüzyılda Yerelden Küresele İş Dünyasına Bir Bakış
B) İş Dünyasında Yeni Trendler ve Devrimler
C) İş Geliştirmenin Anlamı ve Kapsamı
D) Bir İşletmede İş Geliştirmenin Yararları ve Sunacağı Fırsatlar
E) İşletmelerde Stratejik Düşünme ve Bir Vizyon İnşa Etme
F) Stratejik Planlama, Vizyon, Misyon, İlkeler ve Programlar Belirleme
G) İşletmelerde GZFT Analizi: Güçlü Ve Zayıf Yönlerin Keşfi
H) Türkiye’de Aile İşletmelerinde Yönetim ve İş Geliştirme
I) Aile İşletmelerinin Kurucu Değerleri Ve Aktörleri
J) İşletmelerde Kurum Kültürü Oluşturma, Kurumsallaşma Ve Sistem Kurma
K) İşletmelerde Kritik Yönetim Organları ve Sinerjinin İnşası
L) İşletmelerde Etkili Denetim
M) İşletmelerde Profesyonel Yönetim Ve Danışmanlık Hizmetlerinin Önemi
N) İşletmelerde Amaçlara Göre Yönetim ve Durumsallık Yaklaşımı
O) İşletmelerde Problem Çözme Teknikleri
P) İşletmelerde Çıkarların Ve Çatışmaların Yönetimi
Q) İşletmelerde Eşgüdüm, İşleri Organize Etme ve Büyüme Süreçlerinin Yönetilmesi
R) Karar Verme Teknikleri ve Doğru Karar Verme
S) İşletmelerde Eğitici ve Dönüştürücü Liderlik
T) İşletmelerde Yapılacak Analizler ve Araştırmalar
U) İnovasyonu Yönetmek, Fikir Geliştirmek ve Üretime Dönüştürmek
V) Ürettiğini Satmanın Etkili Yolları ve Müşteri Mutluluğunu Sağlama
Y) Dijital Çağda İşimizin ve İş Yerimizin Geleceği
Z) Zihin Haritamızın Eksenlerini Yeniden İnşa Etmek.

Tüm Duyurular