Skip to main content
search

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden (TOBB), alınan 07.09.2020 tarih 34221550-640-7663 sayılı yazıda Adalet Bakanlığının 01.09.2020 tarihli yazısına atfen, 15 Mart 2018 tarihli Resmî Gazete ‘de yayımlanan İcra ve İflâs Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun’un 48 inci maddesi ile 7201 sayılı Tebligat Kanunun Elektronik Tebligatı düzenleyen 7/a maddesi değiştirilerek, bazı kurum ve kuruluşların 01.01.2019 tarihinden sonra Tebligat Kanununca yapılacak tebligatları elektronik olarak alması zorunlu tutulduğu belirtilmektedir.

Bu kapsamda sermaye şirketlerinin de tebligatlarını bu yolla almasının zorunlu hale geldiği, Ticaret Bakanlığı’nca şirketler için birer UETS adresi oluşturulduğu ve şirketlere tebliğ edildiği belirtilmiştir.

Şirketlerin bu adresleri aktif hale getirerek, tebligatlarını bu yolla almaya başlaması gerektiği belirtilmiştir. 7201 sayılı Tebligat Kanununun 7/a maddesi ve 06.12.2018 tarihinde yayımlanan Elektronik Tebligat Yönetmeliği hükümleri  uyarınca PTT A.Ş. tarafından ticaret şirketleri için oluşturulan elektronik tebligat adreslerinin Merkezi Sicil Kayıt Sistemi (MERSİS) üzerinden “Firma Sorgu” alanından sorgulama yapılmak suretiyle öğrenilmesi imkân dâhilindedir. E-Tebligat adresinizi öğrenmek için aşağıdaki adımları takip ediniz.

1 – https://mersis.gtb.gov.tr adresinden MERSİS sitemine giriş yapınız.
2-Sorgular > Firma Sorgu seçiniz.
3- Firma araması yaparak firma bilgilerinizi görüntüleyiniz.
4- Firma bilgileri içerisinde E-Tebligat adresinize ulaşabilirsiniz.
Şirketlerin münferit veya müşterek yetkililerince PTT adreslerinden ulaşılacak kullanım kılavuzundaki adımların takip edilerek Ulusal

Elektronik Tebligat Sistemi’ne (UETS) ilişkin işlemlerin yerine getirilmesi gerekmekte olup, işlemler ile ilgili tereddüt edilen durumlarda aşağıda verilen PTT A.Ş’ye ait telefon numaralarından bilgi edinilmesi mümkün bulunmaktadır.

Not: E-tebligat sistemi PTT tarafından yönetilmekte olup tüm sorularınız için aşağıdaki numaralardan destek alabilirsiniz.

(312) 509 51 46
(312) 509 51 52
(312) 509 51 56
(312) 509 51 59 (312) 509 51 61 – 62 – 63 – 64 – 65

Saygılarımızla

Üyelerimize önemle duyurulur

UETS Ara Yüzü Kullanım Kılavuzu
Tüm Duyurular