Skip to main content
search

Sayın Üyemiz,

TOBB’dan odamıza gelen ilgili kayıtlı yazıda; Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliğinin, günün gelişen ve değişen satlarına daha iyi cevap verebilmesi ve su kaynakları potansiyelinin korunaak sürdürülebilir bir biçimde kullanımının sağlanabilmesi için uygulanabilirliğinin artılıması amacıyla söz konusu Yönetmeliğin güncellenmesine ihtiyaç duyulduğu belirtilmektedir.

Ekte bulunan taslağa ilişkin görüş ve önerilerinizin gerekçeleriyle birlikte ekteki forma işlenerek en geç 31.03.2021 tarihine kadar odamız bilgi@gtso.org.tr adresine iletilmesi gerekmektedir.

Bilgilerinize sunarız.

FormYönetmelik Taslağı
Tüm Duyurular