Skip to main content
search

Bilindiği üzere, 6948 sayılı Sanayi Sicil Kanununun 5’inci maddesine göre sanayi işletmeleri, bir yıllık faaliyetlerini yıllık işletme cetvellerinde göstermeye ve bu cetvelleri takvim yılı sonundan itibaren
en geç dört ay içinde Bakanlığımıza (Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüklerine) vermekle yükümlüdürler. Bu bağlamda, 2021 yılı yıllık işletme cetveli verme süresi sonu olan 30 Nisan 2022 tarihinin hafta
sonuna denk gelmesi nedeniyle yıllık işletme cetveli 05.05.2022 tarihinde de verilebilecektir

Tüm Duyurular