Skip to main content
search

İlgi : Ticaret Bakanlığı’ndan alınan 10.03.2022 tarihli ve 72610756 sayılı yazı.
Ekte bir örneği sunulan ilgi yazıda, çift imza sorununun giderilmesi amacıyla güncellenen Yetkilendirilmiş Yükümlü Statüsü (YYS) Elektronik Soru Formuna, yazıda yer alan link üzerinden ulaşılabileceği belirtilmiştir.

İlgili Dosyalar
Tüm Duyurular