Skip to main content
search

İlgi : Ticaret Bakanlığı’ndan alınan 15.06.2022 tarihli ve 75563323 sayılı yazı.
Ekte bir örneği sunulan ilgi yazıda, Ticaret Bakanlığı bünyesinde yazı ekinde organizasyon şeması sunulan Uluslararası Hizmet Ticareti Genel Müdürlüğü’nün kurulduğu bildirilmekte olup, ayrıca Hizmet İhracatı Destek Programı hakkında bilgi verilmiştir.

İlgili Dosyalar
Tüm Duyurular