Skip to main content
search

İlgi : Dışişleri Bakanlığı’ndan alınan 07.03.2022 tarihli ve 34098256 sayılı yazı.
Ekte bir örneği sunulan ilgi yazıda, Uganda Kahve Kalkınma Kurumu’nun (Uganda Coffee Development Authority) 1 Mart 2022 tarihi itibariyle Uluslararası Kahve Örgütü (ICO) Menşe Belgesi düzenlemesini durdurduğu belirtilmekte olup, konu hakkında alınan nota örneği yazı ekinde iletilmiştir.

İlgili Dosyalar
Tüm Duyurular