Skip to main content
search

Avrupa Yeşil Mutabakatı sonrasındaki gelişmelerin, özelikle 55’e Uyum (fit for 55) kapsamındaki düzenlemelerin firmalar üzerinde büyük etkisi olacağı aşikardır. Bu sebeple, yeşil dönüşüme uyum sağlama
aşamasında firmaları bilgilendirmek amacıyla Ufuk Avrupa Yeşil Dönüşüm Destekleri Webinarı gerçekleştirilecektir. Webinarda, Ufuk Avrupa Programı kapsamında yer alan yeşil dönüşüme ilişkin
desteklere ve proje çağrılarına ilişkin bilgi verilecektir. 10 Mayıs 2022 Salı günü saat 10.00’da çevrimiçi olarak gerçekleştirilecek webinarın programı ekte
sunulmaktadır.

Webinar – İnternet Üzerinden)
10 Mayıs 2022 Salı – Saat: 10.00
Birliğimiz bünyesinde yürütülen Avrupa Yeşil Mutabakatı çalışmaları çerçevesinde, Ufuk Avrupa Programı kapsamında yer alan yeşil dönüşüme yönelik desteklere, proje çağrılarına
ilişkin webinar gerçekleştirilecektir. Webinar sonunda katılımcıların soruları cevaplandırılacaktır.  Tüm üyelere katılım ücretsizdir
Aşağıdaki adresten kayıt yapılmalıdır.
https://webinar.tobb.org.tr/

İlgili Dosyalar
Tüm Etkinlikler