Skip to main content
search

İlgi : Ticaret Bakanlığı’ndan alınan 02.02.2022 tarihli ve 71543235 sayılı yazı.
Ekte bir örneği sunulan ilgi yazıda, toplu teminat mektuplarının tutar ve bakiye bilgilerinin Gümrük Eşya Takip ve Beyanname İşlemleri Sorgulama Sistemi (GET-APP) üzerinden sorgulanabilmesini teminen yapılan ve 01.02.2022 tarihinde hayata geçirilen düzenlemeye ilişkin bilgi verilmektedir.

Tüm Duyurular