Skip to main content
search

İlgi : Ticaret Bakanlığı’nın 08.11.2021 tarihli ve 68911436 sayılı yazısı.
İlgide kayıtlı yazıda, 11 Kasım 2021 Perşembe günü 14.00-15.30 saatleri arasında Irak’ta görev yapmakta olan Ticaret Müşavir ve Ataşelerimiz ile bu ülkede iş yapmakta olan iş insanlarımızın konuşmacı olarak katılarak tecrübelerini paylaşacağı e-sohbet toplantısının gerçekleştirileceği bildirilmektedir. Toplantıya ilişkin detayların yer aldığı doküman ekte sunulmaktadır

İlgili Dosyalar
Tüm Duyurular