Skip to main content
search

İlgi : Ticaret Bakanlığı’ndan alınan 21.06.2022 tarihli ve 75726561 sayılı yazı.
Ekte bir örneği sunulan ilgi yazıda, Hartum Ticaret Müşavirliği tarafından Ticaret Bakanlığına gönderilen bir yazı ile Sudan’da 2022 yılından itibaren uygulanacak olan gümrük vergisi oranlarını gösteren tarife cetveli ekte paylaşılmıştır.

İlgili Dosyalar
Tüm Duyurular