Skip to main content
search

17.11.2020 tarihli sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 7256 sayılı Kanunun 4.Maddesinin 6.fıkrası ile 5174 sayılı TOBB Kanunu hükümlerine göre firmaların Odalara olan aidat borçlarına yeniden yapılandırma imkânı getirilmiş olup Odalara aidat borcu olan firmalar için büyük bir avantaj sağlanmıştır.

Uygulamanın mahiyeti şöyledir:

  1. Uygulama, üye firmalarımızın 31 Ağustos 2020 tarihi (bu tarih dahil) ve önceki yıllara ait Odamıza ödemesi gerektiği halde ödememiş olduğu aidat borçlarını kapsamaktadır.
  2. Bu uygulamadan yararlanabilmeniz için 31 OCAK 2021 tarihine kadar Odamız Hizmet Birimlerimize aşağıda linkini verdiğimiz dilekçe ile müracaat etmeniz gerekmektedir.
  3. Yapılandırma kapsamına giren ve detayı yukarıdaki icmalde belirtilen aidat borç tutarınızdaki gecikme zamlarının tamamı silinecektir.
  4. Gecikme zamlarının silinmesinden sonra kalan anapara borcunuzu ise 28 ŞUBAT 2021 tarihine kadar peşin olarak ödeyebileceğiniz gibi ilk taksitini yine 28 Şubat 2021’de ödemek üzere birer aylık dönemler halinde 6 taksitte de ödeyebilirsiniz. (Vade son ödeme tarihleri: 31.03.2021 – 30.04.2021 – 31.05.2021 – 30.06.2021 – 31.07.2021)
  5. Ödemelerinizi veznelerimize nakit veya kredi kartı ile yapılabileceğiniz gibi banka hesap numaralarımıza havale veya EFT yolu ile de yapabilirsiniz.
  6. Borcunuzdan dolayı firmanız adına icra takibi başlatılmış ise, yapılandırma kapsamında yapacak olduğunuz müracaat üzerine başlatılan icra işlemleri durdurulacaktır.
  7. Ayrıca vergi mükellefiyeti sona erdiği halde Oda kayıtları devam eden üyelerimizin vergi mükellefiyetinin sona erdiği tarihe kadar ödenmeyen borçları için de yukarıdaki hükümler uygulanacak olup vergi mükellefiyetinin sona erdiği tarihten sonra, tahakkuk etmiş aidat borçlarının tamamı kanunda belirtilen süreler içinde başvuruda bulunup kanundan yararlanılması halinde tahsilinden vazgeçilecektir.
  8. Borcunuzun taksitlendirilmesi durumunda taksitlerden herhangi birinin süresinde ödenmemesi halinde yapılandırma işlemi bozulacak; bu kapsamda tahsil edilen tutarlar anapara borcundan düşüldükten sonra kalan tutar için tekrar 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun uyarınca günlük gecikme zammı tahakkuk ettirilmeye devam edilecektir. İcraya konu borcunuz söz konusu ise icra takibine tekrar devam edilecektir.

Yukarıda detayı açıklanan yapılandırmadan yararlanmanız için dilekçe ile 31 OCAK 2021 tarihi mesai bitimine kadar Odamıza müracaat etmeniz gerektiğini yineler , sağlıklı günler dileriz.

Dilekçe İçin Tıklayınız