Skip to main content
search

İlgi : Ticaret Bakanlığı’ndan alınan 21.02.2022 tarihli ve 72088775 sayılı yazı.
Ekte bir örneği sunulan ilgi yazıda, Kahire Ticaret Müşavirliğinden alınan bir yazıya atfen, Mısır Merkez Bankasının 13 Şubat 2022 tarihinde yayımladığı bir Karar kapsamında, Mart ayının başlangıcından itibaren ithalatta vesaik mukabilinin ödeme yöntemi olarak kullanılmayacağı, bunun yerine akreditifin kabul edileceği belirtilmiştir. Yazıda devamla, iş dünyası tarafından söz konusu uygulamaya yönelik itirazların iletilmesine rağmen, yazıda detayları yer aldığışekliyle uygulamanın hayata geçirilmesi ile ilgili çalışmaların Mısır’ın yetkili makamlarınca yapıldığı açıklanmıştır. Ayrıca, sistemin nasıl işleyeceğine dair detayların belirsiz olduğu bilgisi de yazıda verilmektedir.

Tüm Duyurular