Skip to main content
search

İlgi : Ticaret Bakanlığı’ndan alınan 28.12.2021 tarihli ve 70319176 sayılı yazı.
İlgi’de kayıtlı yazıda, Mısır Ticaret Müşavirliği’nden alınan bir yazıya atfen, Mısır Dışişleri Bakanlığınca Mısır’ın 1 Ekim 2021 tarihi itibarıyla uygulamaya başladığı Gönderi Ön Bilgilendirme (ACID) sistemine ilişkin talimatların bulunduğu bir notanın, Kahire Büyükelçiliğimize gönderildiği belirtilmiştir.

İlgili Dosyalar
Tüm Duyurular