Skip to main content
search

İlgi : Ticaret Bakanlığı’ndan alınan 16.03.2022 tarihli ve 72833749 sayılı yazı.
Mısır’ın 1 Ekim 2021 tarihi itibarıyla uygulamaya başladığı Gönderi Ön Bilgilendirme (ACID) sistemine ilişkin Birliğimiz tarafından muhtelif tarihlerde bilgilendirmelerin yapıldığı malumlarıdır. Bu defa, ekte bir örneği sunulan ilgi yazı ile ACID sistemi prosedürlerine yönelik bilgi içeren Mısır Maliye Bakanlığının bir Nota’sı iletilmektedir.

İlgili Dosyalar
Tüm Duyurular