kamagra cialis com kamagra 50 mg kamagra 100 mg oral jelly prostatite eiaculazione precoce sildenafil dosaggio super cialis

İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

6 Ekim 2020

İlgi: TOBB’nin 16.09.2020 tarihli ve 34221550-045.01-7941 sayılı yazısı

İlgi kayıtlı yazıda, 9 Eylül 2020 Çarşamba tarihli Resmi Gazete ile "İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" (Karar Sayısı: 2945) yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Yeni yönetmelik ile uyum süreci kapsamında "bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren üç ay içinde" ibaresi "31/7/2021 tarihine kadar" şeklinde değiştirilmiştir

Bilgilerinize sunarız.

Tüm Duyurular