Skip to main content
search

İlgi : Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’ndan alınan 28.10.2021 tarihli ve 724.01.01-70189 sayılı yazı.
İlgi’de kayıtlı yazıda, Hırvatistan’da münhasıran arızi karayolu yolcu taşımacılığı yapan AB ülkesi veya üçüncü ülke firmalarının, KDV numarası temin ederek, Hırvatistan’a yapacakları her ziyaret öncesinde bildirimde bulunmaları ve buna göre vergiye tabi tutulmaları şeklinde bir uygulamaya geçildiği belirtilmektedir.
Yazıda devamla, düzenlemeye ilişkin detaylara anılan vergi idaresince paylaşılan https://www.poreznauprava.hr/en/Pages/ForeignPassengerCarriers.aspx internet adresinden ulaşılabileceği ifade edilmektedir.

Tüm Duyurular