Skip to main content
search

İlgi: TOBB’nin 07.12.2020 ttarih ve 10613 sayılı yazısı,
İlgide kayıtlı yazıda, Ticaret Bakanlığı Uluslararası Anlaşmalar ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü’nden 04.12.2020 tarihinde alınan yazıda; Türkiye-Gürcistan Kara Hudut Kapılarının Ortak Kullanım Anlaşmasına göre uygulanan ortak veri değişimi protokolü kapsamında, iki ülke arasında sevkiyata konu eşyaya ilişkin verilerin paylaşıldığı, ancak, nakliyecilerimizin Gürcistan’a girişlerinde eksik CMR sunma, beyan fazlası eşya ithalatına yönelik teşebbüslerde bulunmalarından kaynaklı idari/cezai yaptırımların bir müddet kontrol altına alınmış olsa da son aylarda yeniden artışa geçtiği, konunun Gürcistan basınına da yansıdığının gözlemlendiği belirtilmektedir.

Aynı yazıda ayrıca;

– Gürcistan Gelirler İdaresine bağlı gümrük idaresine, eksik CMR sunulması ve beyan usulsüzlüğü oluşması halinde, beyan dışı eşyanın yaklaşık değerinin 5000 Amerikan Doları üzerinde olması durumunda, yerel gümrük idaresi nezdinde uzlaşı sağlanmasının mümkün olmadığı, soruşturma süreci başlatılarak konunun merkezi idareye (Tiflis) intikal etmekte olduğu, dosyanın intikali ve sürecin tamamlanmasının 15-40 gün arası sürdüğünün gözlemlendiği, pandemi koşulları nedeniyle nakliyecilerin bu süre zarfında gümrük idaresinden ayrılmasına da izin verilmediği belirtilerek, nakliyecilerimizin işlemlerinin hızlandırılmasına yönelik olay bazında temsilciliklerce ve Batum Başkonsolosluğu Hukuk Danışmanı tarafından da hukuki süreçte nakliyecilerimize destek sağlanmasına rağmen ülkemiz ihracat sevkiyatlarının gecikmesi ve cezai müeyyide kaynaklı kayıplar yaşanmakta olduğunun altı çizilmekte,
– Gürcistan’da son dönemde Kovid vakalarının artması sebebiyle; 28 Kasım 2020-31 Ocak 2021 tarihleri için 21.00-05.00 saatleri arasında sokağa çıkma yasağı getirilmiş, şehirlerarası rutin ulaşım hizmetleri ile Tiflis ve Batum gibi şehirlerde şehir içi toplu taşıma askıya alınmış, market, eczane, banka gibi temel hizmet verenler dışındaki işyerleri kapatılarak, restoran ve benzeri gıda işletmelerinin sadece paket teslimat yapabilmesi uygulamasına geçilmiştir. Ayrıca, 1 Ocak-15 Ocak 2021 tarihleri resmi tatil ilan edildiği,
– Uluslararası taşımacılık ilan edilen önlemlerden doğrudan etkilenmemekle birlikte, eksik CMR sunma/beyan dışı mal ile ithalat teşebbüsünde bulunan nakliyecilerimiz açısından, elverişsiz koşullarda ve sağlık açısından risk taşıyan durumlarda Gürcistan’da uzun süre kalma tehlikesi bulunduğu bildirilmektedir.

Taşımacılarımızın beyanlarını usulüne uygun ve doğru doldurma zorunluluklarının bulunduğu, taşınan eşyanın sigortası niteliğinde  olan CMR’nin gümrük vergi ve resimlerini garanti altına alan bir belge olmadığını ve TIR Sisteminin nakliyecilerimizi kötü niyetli üçüncü kişilere karşı koruyabilecek en güçlü enstrüman olduğunun tarafınıza hatırlatılmaktadır.
Bilgilerinize sunarız