Skip to main content
search

İlgi : Ticaret Bakanlığı’ndan alınan 16.06.2022 tarihli e-posta
Ticaret Bakanlığı’ndan alınan ilgide kayıtlı e-postada, Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi (GTS) çerçevesinde ülkemize taviz tanıyan ülkeler arasında Ukrayna’nın yer almaması hususu dikkate alınmak suretiyle, ülkemizden Ukrayna’ya yapılan ihracat için Özel Menşe Şahadetnamesi (FORM-A) Belgesi düzenlenmemesi gerektiği bildirilmiştir

Tüm Duyurular