Skip to main content
search

İlgi : a) 27.01.2022 tarihli ve 900 sayılı yazımız. b) Ticaret Bakanlığı’ndan alınan 25.05.2022 tarihli ve 74882443 sayılı yazı.

İlgi (a)’da kayıtlı yazımızda, Ticaret Bakanlığı’nın bir yazısında bildirmiş olduğu A.TR Dolaşım Belgesi’nin Gümrük Birliği çerçevesinde kesin ihraca konu eşyanın serbest dolaşım statüsünü gösteren bir belge olduğu, geçici ihracat işlemleri kapsamında düzenlenmesinin uygun olmadığı vurgulanmış olup, bu kapsamdaki eşya için yine aynı Karar’da ilgili hükümlerine yer verilen INF 2 Bilgi Formunun düzenlenmesinin uygun bulunduğuna dair görüşe yer verilmişti. Yukarıda belirtilen konu ile ilgili olarak Birliğimize iletilen sorunlar ve görüşler muhtelif tarihlerde yazılı ve şifahi olarak Ticaret Bakanlığına iletilmiştir.

Bu defa, ilgi (b)’de kayıtlı yazıda, Ticaret Bakanlığı tarafından Avrupa Komisyonuyla geçici ihraç kapsamında A.TR Dolaşım Belgesi düzenlenmesi hususunda yürütülen istişareler ve varılan mutabakat neticesinde, eşyanın Avrupa Birliği’ne (AB) geçici ihracatı kapsamında A.TR Dolaşım Belgesi düzenlenmesinin önünde bir sakınca bulunmadığının değerlendirildiği ve ülkemizden AB’ye bu kapsamda gerçekleştirilecek ihracatlarda A.TR Dolaşım Belgesi’nin düzenlenmesinin Bakanlıkça uygun bulunduğu bildirilmiştir. Bu itibarla, ihracatçılarımızdan geçici ihracat kapsamı eşya (taşıma kapları veya tamir amaçlı eşya vb.) için AB’ye A.TR Dolaşım Belgesi düzenlenmesinin talep edilmesi halinde, talebin yerine getirilmesinde sakınca bulunmamaktadır.

Tüm Duyurular