Skip to main content
search

İlgi : Ticaret Bakanlığı’nın 10.06.2022 tarihli ve 75462601 sayılı yazısı.
İlgide kayıtlı yazıda, Fas Demir Yolu Ofisi (ONCF) tarafından Rabat’ta yapılacak yeni tren raylarına yönelik ihale açıldığı belirtilmiş ve ihaleye ilişkin detaylar paylaşılmıştır.

 • Rabat’ta yapılacak olan yeni tren raylarına yönelik ihale ile ilgili detaylı bilgiler aşağıda
  sunulmaktadır:
 • Yeni rayların niteliği: 60 E1 36ML
 • İhalenin tahmini bütçesi: 132 480 000,00 Fas Dirhemi (yaklaşık 13,42 Milyon Dolar)
 • İhaleye katılmak isteyen adayların güvence olarak yatırmaları gereken miktar:
  1.987.200,00 Fas Dirheminin (yaklaşık 201.361,41 Dolar)
 • Malzemelerin temin işlerinin gerçekleştirilmesi için gereken toplam süre: 6 ay
 • Söz konusu ihale ile ilgili tüm dökümanların indirilebileceği internet sitesi:
  https://www.marchespublics.gov.ma/index.php?page=entreprise.EntrepriseDemandeT
  elechargementDce&refConsultation=639670&orgAcronyme=o8p
 • Söz konusu ihalenin dosyalarını da içeren Fas’ın kamu ihale portalı:
  www.marchespublics.gov.ma
 • Söz konusu ihaleye başvuruda sunulacak olan belgeler: İhaleye sunulacak olan
  belgelerin, Fas Demir Yolu Ofisi’nin (ONCF) web sitesindeki “Règlement Achat
  (RG.0003/PMC-version 2)” dokümanının 27. 29. ve 31. maddelerine uygun olarak
  düzenlenmesi gerekmektedir.
 • İhaleye katılmak isteyen adayların dokümanları göndereceği adres: Cellule CODDépartement Global Sourcing de la Direction Achats, 8 bis rue Abderrahmane El
  Ghafiki, Agdal, Rabat
 • İhaleye katılmak isteyen adayların dokümanları gönderme yolu: İhaleye katılmak
  isteyen adaylar yukarıda yazan adrese taahhütle posta gönderebilir ya da aynı adrese
  elden teslim edebilir.
 • Bir diğer gönderim yolu ise başvuru zarflarının açılacağı gün
  zarflar açılmadan önce ihale komisyon başkanına ihale başvurusunu teslim etmektir.
 • Başvuru zarflarının açılışı: Başvuru zarfları, katılmak isteyen adayların temsilcilerinin
  huzurunda 13 Temmuz 2022 tarihinde saat 9:00’da (Yerel saat), ‘’Rue Mohamed Triqui
  Agdal’’ adresinde yer alan demir yolu eğitim merkezinde açılacaktır.
İlgili Dosyalar
Tüm Duyurular