Skip to main content
search

İlgi : Ticaret Bakanlığı’ndan alınan 22.12.2021 tarih ve E-14375580-730.01-00070264677 sayılı yazı.
Ticaret Bakanlığı’ndan alınan ilgi yazıda; Dünya Gıda Programı İle Çalışmak İsteyebilecek Firmalarımızın Yararlanabileceği Rehberler hazırlandığı bildirilerek, söz konusu Kılavuz’lar hakkında üyelerimizin bilgilendirilmesi talep edilmektedir.

Dünya Gıda Programı İle Çalışmak İsteyebilecek Firmalarımızın Yararlanabileceği Rehberler ekte gönderilmekte olup ,bilgilerinize sunulur

İlgili Dosyalar
Tüm Duyurular