Skip to main content
search

İlgi : a) 27.09.2021 tarihli ve 8681 sayılı yazımız.
b) 22.10.2021 tarihli ve 9600 sayılı yazımız.
c) Ticaret Bakanlığı’ndan alınan 09.11.2021 tarihli e-posta.

İlgi (a)’da ve ilgi (b)’de kayıtlı yazımızda, Birleşik Krallık’a ihracat yapan firmaların, ihracatta karşılaştığı engellerin ihracat performansı ile arasındaki ilişkinin bir anket çalışması ile ortaya konulmasının amaçlandığı ifade edilerek, ankete ilişkin bilgilendirme yapılmıştı. Bu defa ilgi (c)’de kayıtlı e-postada, anket çalışmasının tamamlanma süresinin 22 Kasım 2021 tarihine kadar
uzatıldığı bildirilmiştir. E-postada devamla, ihracatımızın yoğun olduğu makine, elektrikli makine, beyaz eşya ve kablo sektörlerinde ankete katılımın yeterli bulunmadığı ifade edilmiştir.
Bu itibarla,  https://anketler.ticaret.gov.tr/index.cfm?ID=95 adresinden ankete katılmanızı rica ederiz.

İlgili Dosyalar
Tüm Duyurular