Skip to main content
search
OSB ve Sanayi İşlemelerinde Sıfır Atık Yönetim Sistemi Süreci

İlgi: TOBB’nin 25.01.2021 tarihli ve 722 sayılı yazısı.

İlgi yazıda Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan alınan ve ekte yer alan yazıya göre, 12 Temmuz 2019 tarih ve 30829 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Sıfır Atık Yönetmeliği’nin Ek 1-B’sinde yer alan “Bina ve Yerleşkeler İçin Uygulama Takvimi” kapsamında Organize Sanayi Bölgelerinin (OSB) ve içerisinde bulunan tüm işletmelerin 31 Aralık 2020 tarihine kadar Sıfır Atık Yönetim Sistemi kurması ve Sıfır Atık Bilgi Sistemi (SABS) üzerinden sıfır atık belgesi alması gerekmektedir.

İlgi yazıda; sıfır atık kapsamındaki tüm iş ve işlemlerin OSB yönetimi tarafından yerine getirilebileceği gibi OSB yönetimi koordinasyonunda da yapılabileceği belirtilerek, süreç ve yapılması gereken çalışmalar hakkında bilgi verilmektedir.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın yazısı ekte sunulmakta olup, ilgili üyelerimize önemle duyurulur.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın yazısı için tıklayınız Yayınlanma
Tüm Duyurular