Skip to main content
search

Hazine ve Maliye Bakanlığı’ndan Birliğimize intikal eden 07.03.2022 tarihli ve 32739 sayılı ekli yazıda; yıllık gelir vergisi beyannamesi ile ilgili olarak rehber, görsel ve broşürler hazırlandığından bahsedilerek hazırlanan dokümanlar ekte iletilmektedir.

İlgili Dosyalar
Tüm Duyurular