Skip to main content
search

İlgi : Bursa Valiliği İl Yazı İşleri Müdürlüğünün 12.05.2021 tarih ve 15438 sayılı yazısı

Valilik Makamının ilgi yazı eki, İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğünün 11.05.2021 tarih ve 8146 sayılı “Bazı Ülkeler İçin PCR Zorunluluğunun Kaldırılması” konulu yazısı ilişikte gönderilmiştir.

İlgili Dosyalar
İlgili Dosyalar - 2
Tüm Duyurular