Skip to main content
search

Bilindiği üzere, 15/6/2012 tarihli ve 2012/3305 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar ve 17/10/2016 tarihli ve 2016/9495 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Yatırımlara Proje Bazlı Devlet Yardımı Verilmesine İlişkin Karar hükümleri çerçevesinde Türkiye’de orta-yüksek ve yüksek teknoloji seviyeli sektörlerdeki katma değeri yüksek ürünlerin ve bu sektörlerin gelişimi için kritik önemi haiz ürünlerin üretimini artırmaya yönelik olarak yürütülen Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı kapsamında 2019 yılında Makine sektörü için öncelikli ürün listesi yayımlanmıştır.
Bakanlığımızın, 27.02.2021 tarihli Öncelikli Ürün Listesi Tebliğ’i ile 7 odak sektörde yerli üretimin sağlanması veya üretim kapasitesinin artırılması için destek verilecek ürünlerin listesi yayımlanmış ve desteklenen sektörlerin sayısı arttırılmıştır. Buna göre, Türkiye’de katma değerli üretimin artırılması hedefine yönelik Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı kapsamında, orta-yüksek ve yüksek teknoloji düzeyine sahip sektörler olan “Kimya”, “Eczacılık”, “Tıbbi ve dişçilikle ilgili araç gereçler imalatı”, “Bilgisayar, elektronik ve optik”, “Elektrikli teçhizat”, “Makine”, “Ulaşım araçları” veya bu 7 alanda sektörün gelişimi için kritik önemi olan diğer
sektörlerden seçilen 919 ürün ve yenilikçi teknoloji alanları belirlenmiştir. Öncelikli Ürün Listesi Tebliği kapsamında ürünler, sektör özelindeki dinamikler de göz önünde bulundurularak, farklı seviyelerde ürün kodları, ürün nitelikleri veya kullanılan teknolojiler şeklinde tanımlanabilmektedir. Ayrıca Bakanlığımızca anılan program kapsamında başvuru yapacak firmalar açısından öngörülebilirliği artırmak amacıyla, bu yıl açılması hedeflenen “Mobilite”, “Sağlık ve Kimya Ürünleri”,
“Dijital Dönüşüm” ve “Üretimde Yapısal Dönüşüm” çağrılarına ilişkin program ve diğer bilgiler hamle.gov.tr internet adresi üzerinde yayımlanmıştır. Bahse konu Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı kapsamında destek unsurları ve 2021 Yılı Çağrı Planını içeren broşür ekte sunulmuştur

İlgili Dosyalar
Tüm Duyurular