Değerinin tespit edildiği rayiç bedel ekspertiz raporlarının düzenlenebilmesi için;

  • Firma demirbaş defterine kayıtlı makine ve tesisatın adet, üretim yılı veya firmaya giriş yılı, teknik özelliklerini gösteren bir liste,
  • Arsa bina ve çevre düzenlemesi için arsanın paftası, no'su, mevki ve m2'sinin belirtilmesi,
  • Eksperin istediği makine ve tesisat için fatura fotokopileri odaya ibraz edilmelidir.