viagra generico on line tadalafil 20 kamagra super 100 mg tecniche per durare di piu in un rapporto

Çin'e İşlenmemiş Kabuklu veya Kabuksuz Antepfıstığı İhracatının Başlaması

16 Temmuz 2020

İlgi : TOBB'nin 10.07.2020 sayılı ve 5983 sayılı yazısı.

İlgi’de kayıtlı yazıda, Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan alınan ve ekte bir örneği sunulan yazıya atfen, "Türkiye'den Çin'e ihraç Edilen Antepfıstığı için Bitki Sağlığı Gerekliliklerine İlişkin Protokol’ün, 17 Mart 2017 tarihli ve 30010 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe girdiği bildirilmektedir.

Yazıda, Çin Halk Cumhuriyeti (ÇHC) tarafından uygulamaya konan ilgili mevzuattaki gözetim/karantina gerekliliklerine ve ilgili Protokol'ün şartlarına uymak kaydıyla, kabuklu veya kabuksuz işlenmemiş Antepfıstığının ÇHC'ye ihracatının yapılabileceği belirtilmiştir.

Anılan Protokol'e, söz konusu ülkeye ihracatta yetkilendirilen depo ve işletme tesisleri listesine, bitki sağlık sertifikası örneğine ve MeBr/Fosfin Fumigasyon metodu ile ilgili bilgi/belgelere aşağıda verilen bağlantı adresinden ulaşılabilmektedir.

Bağlantı Adresi: https://www.tarimorman.gov.tr/Konu/2046/Cin_Antepfistigi_Ihracat

Tüm Duyurular