prezzo kamagra generici viagra spedra funziona alternativa al viagra in erboristeria vitaros prezzo

Yeniden Değerlendirme Oranı Hakkında

13 Ocak 2016

TOBB - 05.01.2016 - 95 

Sayın Üyemiz,

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden Odamıza gönderilen yazıda;

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Tehlikeli Mal ve Kombine Taşımacılık Düzenleme Genel Müdürlüğü’nden alınan yazıda, 5326 sayılı Kabahatler Kanunu 17nci maddesi 7nci fıkrası gereğince İdari para cezalarının her takvim yılı başından geçerli olmak üzere o yıl için 04/01/1961 tarih ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunu mükerrer 298nci maddesi hükümleri uyarınca tespit ve ilan edilen yeniden değerlendirme oranında artırılarak uygulandığı ve bu hükmün, nispi nitelikteki idari para cezalarında uygulanmadığı belirtilmektedir.

Ayrıca, Maliye Bakanlığı tarafından 2015 yılı için yeniden değerlendirme oranı %5.58 olarak belirlenerek 10 Kasım 2015 tarih ve 29528 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdiği ifade edilmektedir.

Bu kapsamda,

  • Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmelik,
  • Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı Hakkında Tebliğ,
  • Tehlikeli Maddelerin Denizyoluyla Taşınması Hakkında Yönetmelik,
  • Tehlikeli Maddelerin Demiryoluyla Taşınması Hakkında Yönetmelik’te

öngörülen kuralların, şartların ve yükümlülüklerin ihlalleri karşılığında uygulanacak uyarma ve idari para cezaları yeniden değerlendirilerek adı geçen Genel Müdürlük resmi internet sitesi www.tmkt.gov.tr adresi mevzuat bölümü Genelge kısmında yayımlandığı ve yayımlanan tutarların 1 Ocak 2016 tarihiyle uygulanmaya başlanacağı belirtilmiştir.  

Konuyu bilgilerinize sunarım

Tüm Duyurular