Skip to main content
search

4703 sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanun çerçevesinde Bakanlığımızca gerçekleştirilen piyasa gözetimi ve denetimi (PGD) faaliyetleri ile insan sağlığının, can ve mal güvenliğinin, çevrenin, hayvan ve bitki sağlığının veya tüketicinin korunması veya enerji verimliliğinin sağlanması hedeflenmektedir. Bu amaçla yürüttüğümüz denetim faaliyetlerinin yanında, piyasada farkındalık yaratmak ve Türk Malları imajını arttırmak amacıyla bilgilendirme çalışmaları da yapıyoruz.

Bir ürünün güvenli ve ilgili teknik düzenlemenin gereklerini sağladığının temel göstergelerinden birisi ürüne ait test raporudur. İlimizdeki üreticiler, tarafımızca piyasa gözetimi ve denetimi süreci başlatılmasını beklemeden, ürettikleri ürünleri akredite test ve muayene kuruluşlarına test ve muayene yaptırabilirler.

Ayrıca bazı teknik düzenlemelerde; ilgili personelin mesleki yeterlilik belgesine haiz olması gerektiği belirtilmiştir. Özellikle asansör firmalarına yönelik hizmet yeri denetimlerinde ilgili personelin seviye 3 ve seviye 4 mesleki yeterlilik belgesi olup olmadığına bakılmaktadır.

Bu amaçla yapılan ürün güvenliğine ilişkin test ve muayene giderleri ile belgelendirme giderleri için KOSGEB tarafından “İŞLETME GELİŞTİRME DESTEK PROGRAMI DESTEKLERİ” adı altında “Test ve Analiz Desteği” ve “Belgelendirme Desteği” şeklinde, belirli limit ve şartlar dahilinde maddi destek verilebilmektedir. Söz konusu KOSGEB destekleri hakkında;

https://www.kosgeb.gov.tr/site/tr/genel/destekdetay/6798/isletme-gelistirme-destek-programi” linki üzerinden ayrıntılı bilgiye ulaşılabilir.

Ayrıca “Milli Asansör Hamlesi” kapsamında, İlimizde asansör güvenlik aksamlarının test edilmesi ve milli asansör markası oluşturulması amacıyla BTSO MESYEB bünyesinde kurulan “Asansör Güvenlik Ekipmanları Test Merkezi”nin akredisayon süreci devam etmekte olup; süreç tamamlandığında, asansör sektöründeki firmalar söz konusu test merkezini aktif olarak kullanabilecektir.