Skip to main content
search

İlgi: Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin 12.02.2020 tarih ve 34221550-720-1463 sayılı yazısı

İlgide kayıtlı yazıda, Türkiye ve Kosova arasında imzalanan Serbest Ticaret Anlaşmasının 14 Haziran 2019 tarihinde yürürlüğe girdiği bildirilmektedir. Kosova Ticaret Odası ve Birliğimiz arasında gerçekleştirilen temaslarda, ilki Türkiye’de, ikincisi Kosova’da olmak üzere Serbest Ticaret Anlaşmasının getirdiği fırsatlar üzerine toplantı düzenlenmesi kararlaştırılmıştır.

Bahse konu toplantıların ilki, 19 Şubat 2020 tarihinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ev sahipliğinde Ankara’da gerçekleştirilecektir. Toplantı kapsamında, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanımız M. Rifat Hisarcıklıoğlu ve Kosova Ticaret Odası Başkanı Berat Rukiqi’nin açılış konuşmalarının akabinde, Ticaret Bakanlığı temsilcisinin “Türkiye-Kosova Serbest Ticaret Anlaşması” üzerine detaylı bir sunum gerçekleştirmesi öngörülmektedir.

Toplantı kapsamında ayrıca, Türk ve Kosova özel sektör temsilcilerinin bir araya gelerek ikili görüşmeler gerçekleştirmeleri planlanmaktadır. Katılmak isteyenlerin kosova.tobb.org.tr adresinden kayıt yaptırması gerekmektedir.

Üyelerimize duyurulur.

Kayıt İçin: kosova.tobb.org.tr

Bilgi için: Damla Tufan, Uluslararası İlişkiler Müdürlüğü
Tel: 0312 218 22 26
E-posta: damla.tufan@tobb.org.tr