Skip to main content
search

İlgi: NKÜ Teknoloji Geliştirme Bölgesi Yönetici A.Ş.’nin 22.06.2020 tarih ve 2020/03.03.004 sayılı yazısı

İlgide kayıtlı yazıda, TÜBİTAK ve NKÜ Teknoloji Geliştirme Bölgesi Yönetici A.Ş işbirliğinde çalıştay düzenlenecek olup,*Siparişe Dayalı AR-GE Projeleri için KOBİ Destekleme Programı*Patent Tabanlı Teknoloji Transferi Destekleme Programı çağrıları yayınlanmış bulunmaktadır.Söz konusu programların kullanımında Trakya bölgesinde bulunan Üniversitelerin, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı İl Müdürlüklerinin, KOSGEB İl Müdürlüklerinin, Sanayi ve Ticaret Odalarının, OSB’lerin AR-GE Merkezlerinin ve Teknopark firmalarının önemli bir rol oynayacağı düşünülmektedir. Ayrıca, bölge üretim ve sanayii için de yeni teknoloji edinmede çok yararlı araçlar olacağı öngörülmektedir. Bu nedenle, KÜSİ faaliyetleri kapsamında bölge Üniversiteleri, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı İl Müdürlükleri, KOSGEB İl Müdürlükleri, Sanayi ve Ticaret Odaları, OSB’ler, AR-GE Merkezleri ve Teknopark firmalarına yönelik bilgilendirme toplantısı yapılacaktır. TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal ve ilgili yöneticilerin, uzmanların katılımıyla, 29 Haziran 2020, Pazartesi *Siparişe Dayalı AR-GE Projeleri için KOBİ Destekleme Çağrısı (Sipariş Ar-Ge – 2020) *Patent Tabanlı Teknoloji Transferi Destekleme Çağrısı (Patentli Lisans – 2020-1) Toplantıda bu konular tartışmaya açılarak katılımcıların görüşleri alınacak ve sorular cevaplanacaktır.Her iki toplantı da 10:00 – 12:30 saatleri arasında ZOOM üzerinden gerçekleştirilecektir. Konuyla ilgili zoom linki aşağıda bilgilerinize sunulmuştur.

https://tubitak-gov.zoom.us/j/99776346015?pwd=eGIvNWppWEFmQTVjMDJOTVIFNzhKUT09 Katılım sağlayabilmeniz için teknopark@nku.edu.tr adresine katılım bilgilerinizi iletmeniz gerekmektedir.Bilgilerinize sunarız.