Skip to main content
search

Tarih:  13 Ocak 2021 Çarşamba günü saat 13.30

Katılım Adresi : https://us02web.zoom.us/webinar/register/j/89360116904

Sayın Üyemiz,

Taşınmaz Ticareti Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 14 Ekim 2020 tarihli ve 31274 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmış olup, bu Yönetmelik ile Taşınmaz Ticareti Hakkında Yönetmelikte kapsamlı değişikliklere gidilmiştir.

İlgili Yönetmelik, gerçek veya tüzel kişi tacirler ile esnaf ve sanatkârların taşınmaz ticareti faaliyetlerini, yetki belgesinin verilmesi, yenilenmesi ve iptaline ilişkin usul ve esasları, taşınmaz ticaretine ilişkin ilke, kural ve yükümlülükleri, Bakanlık, yetkili idare ve ilgili diğer kurum ve kuruluşların taşımaz ticaretine ilişkin görev, yetki ve sorumluluklarını kapsamaktadır.

Gayrimenkul sektörü son yıllarda hızla gelişen dinamik bir sektör olup, mevzuat alanında yaşanan gelişmeleri takip etmek büyük önem arz etmektedir.

Bu kapsamda, Yönetmelik ile ilgili bilgi vermek ve üyelerimizin sorularını cevaplamak üzere T.C. Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü Perakende Ticaret Dairesi Başkanı Sayın Mesut YAHŞİ’nin katılımıyla dijital ortamda 13 Ocak 2021 Çarşamba günü saat 13.30’da “Taşınmaz Ticareti Hakkında Yönetmelik Bilgilendirme Webinarı” düzenlenecektir.

Söz konusu webinara aşağıdaki zoom linkini kullanarak katılımınızı dileriz.

Saygılarımızla,

Tüm Etkinlikler