Skip to main content
search
İlgi: Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin 30.06.2020 tarih ve 34221550-100-5557 sayılı yazısı
İlgide kayıtlı yazıda, Cidde Ticaret Ataşeliği’nden Ticaret Bakanlığı’na iletilen bir yazıda, Suudi Arabistan Krallığı tarafından bazı ürünlerde uygulanan gümrük vergisi oranlarının arttırıldığı ifade edilerek, söz konusu vergilerin 18 Haziran 2020 tarihinden itibaren yürürlüğe girdiği belirtilmiştir.
Anılan ürünlere ilişkin güncel listeye Birliğimiz Dış Ticaret Müdürlüğü https://mobil.tobb.org.tr/DuyuruResimleri/2824-1.pdf adresinden ulaşılabilmektedir.
Üyelerimize duyurulur.