kamagra cialis com farmacia on line italiana ally dimagrante sildenafil prezzo in farmacia kamagra cialis biz opinioni

Su Dışındaki Sıvılar İçin Ölçme Sistemleri ile Bazı Ölçü ve Tartı Aletlerinin Muayene Yönetmeliği Hk.

30 Aralık 2019

Bakanlığımızın 17/12/2019 E.1067802 yazısına istinaden; 11/10/2019 tarihli ve 30915 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Su Dışındaki Sıvılar İçin Ölçme Sistemleri ile Bazı Ölçü ve Tartı Aletlerinin Muayene Yönetmeliği ile 1/1/2020 tarihinden itibaren Türk Standartları Enstitüsü (TSE) yetkilendirilmiş olup bu tarihten itibaren (1/1/2020) bahse konu ölçü aletlerine ilişkin muayene başvurularının il müdürlükleri yerine TSE’ye yapılması gerekmektedir.

Su dışındaki sıvıların miktarlarının sürekli ve dinamik ölçümü için ölçme sistemleri (akaryakıt ve LPG sayaçları), sıkıştırılmış doğal gaz (CNG) ölçme sistemleri, akaryakıt hacim ölçek kapları, motorlu taşıt lastiklerinin hava basıncı ölçümünde kullanılan cihazlar, hassas kütle ölçüleri, 5 kg'dan yukarı kütle ölçüleri, demiryolu yük ve sarnıçlı vagonları, maksimum kapasitesi 2000 kg üzerinde olan otomatik olmayan tartı aletleri ile aks kantarlarının periyodik, stok ve ilk muayene işlemleri için;

TSE tarafından söz konusu ölçü aletlerine ilişkin başvurular https://basvuruportal.tse.org.tr adresli Başvuru Partalı üzerinden elektronik ortamda alınacak olup muayene ücretleri ise başvuru esnasında kredi kartından veya havale yoluyla tahsil edilecektir. İl müdürlüklerine bahse konu ölçü aletlerinin periyodik, stok ve ilk muayenesi için herhangi bir başvuru yapılmayacak söz konusu başvurular TSE'ye elektronik ortamda yapılacaktır. Mezkur yönetmelik hükümlerine göre 1/1/2020 tarihinden itibaren sıkıştırılmış doğalgaz (CNG) ölçme sistemleri ile motorlu taşıt lastiklerinin hava basıncı ölçümünde kullanılan cihazların periyodik muayenesi yapılacağından bu cihazlardan 1/1/2019 tarihinden önce piyasaya arz edilmiş olanlar için 2020 yılı Şubat ayı sonuna kadar TSE’ye başvuru yapılması gerekmektedir. Oda üyelerinizin bilgilendirilmesi hususunda gereğini rica ederim.

Tüm Duyurular