Skip to main content
search
İlgi: Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin 11.06.2021 tarih ve 84403118-720-2538 sayılı yazısı

İlgi yazıda, Moskova Ticaret Müşavirliğimizden alınan bir yazıya atfen, 15 Nisan – 1 Haziran 2021 tarihleri arasında Rusya Federasyonu ve Türkiye arasındaki tarifeli ve “charter” uçuşlara getirilen geçici kısıtlama kararı hakkında,31 Mayıs 2021 tarihinde yapılan açıklamada; söz konusu geçici kısıtlama uygulamasının 21 Haziran 2021 tarihine kadar (anılan tarih dahil) uzatıldığı belirtilmektedir.

Bu aşamada, Rusya Federasyonu’na yönelik olarak gerek fuar katılımı gerekse iş ziyareti kapsamında seyahat öngören ihracatçı ve iş insanlarımızın THY yetkililerince yapılacak bilgilendirme ve uyarılara azami dikkat göstermesinde fayda mülahaza edilmektedir.

Üyelerimize duyurulur.

Tüm Duyurular