kamagra oral jelly 50mg oral viagra gel spedra funziona principio attivo del viagra viagra generico contrassegno

RID Uzmanlar Komitesi Çalışma Grubuna Görüş Hakkında

1 Kasım 2019

İlgi: Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin 24.10.2019 tarih ve 34221550-250-10697 sayılı yazısı,

İlgide kayıtlı yazıda, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Tehlikeli Mal ve Kombine Taşımacılık Düzenleme Genel Müdürlüğünden alınan 21.10.2019 tarih ve 78806 sayılı yazıda, ülkemizin 1985 tarihli Uluslararası Demiryolu Taşımacılığı Sözleşmesi (COTIF) ve eki Tehlikeli Eşyanın Demiryolu ile Uluslararası Taşınmasına İlişkin Yönetmeliğe (RID) 1985 yılında tarat olduğu bildirilmektedir. Ayrıca RID'ın teknik eklerini güncellemek ve geliştirmek amacıyla OTIF tarafından senede bir RID Uzmanlar Komitesi toplantısı  düzenlendiği ve 8 inci oturumunun 25-29 Kasım 2019 tarihinde Avusturya'da gerçekleşeceği belirtilmektedir.

Söz konusu toplantıda görüşülmek üzere; https://otif.org/en?page_id=1077 internet sitesinde resmi dokümanlar yayınlanmaktadır. Bu dökümanlardan;

- Sekretarya tarafından sunulan öneride (OTIF/RID/CE/GTP/2019/1), 2014 yılında Körfez Arap Ülkeleri İşbirliği Konseyi Genel Sekreterliği'ne (GS-GCC) ve Körfez İşbirliği Konseyi'ne (GCC) Üye Devletler ile OTIF arasında GS-GCC ve GCC üye devletlerinin Uluslararası Demiryolu Taşımalarına İlişkin Sözleşmeye (COTIF) taraf olmalarını hazırlamak amacıyla bir Mutabakat Zaptının imzalandığı bilgisi verilmekte ve Kuzey Amerika hükümlerine uygun olarak üretilen sarnıç vagonların RID'a uygun olup olmadığıyla ilgili temsilcilerin görüşleri talep edilmektedir.

- Belçika hükümeti tarafından sunulan öneride (OTIF/RID/CE/GTP/2019/2), 17-27 Eylül 2019 tarihleri arasında Cenevre'de düzenlenen RID/ADR/ADN Ortak Çalışma Grubu Toplantısında Uluslararası Tank Konteyner Organizasyonu (ITCO) tarafından ECE/TRANS/WP.15/AC.1/2019/30 numaralı dokümanda sunulan ve toplantı üyelerince kabul edilen "Tank-konteyner veya portatif tank işletmecisi" tanımının RID için kabul edilmesi teklif edilmektedir.

- Belçika hükümeti tarafından sunulan öneride (OTIF/RID/CE/GTP/2019/3), 17-27 Eylül 2019 tarihleri arasında Cenevre'de düzenlenen RID/ADR/ADN Ortak Çalışma Grubu Toplantısında Birleşik Krallık hükümeti tarafından Inf.19/Rev.1 numaralı dokümanda sunulan ve Ortak Çalışma Grubunun Mart 2020 oturumuna revize edilip sunulması planlanan Kısım 1.8.6, 1.8.7 ve 6.8'e değişiklik önerileriyle ilgili temsilcilerin görüşleri talep edilmektedir.

- Rusya Federasyonu hükümeti tarafından sunulan öneride (OTIF/RID/CE/GTP/2019/4), Kısım 6.7 ve 6.8'de kullanılan fakat tanımının sadece Kısım 6.7'de olduğu "ince taneli çelik" terimin 1.2.1'de (tanımlar bölümü) yer alması teklif edilmektedir.

- Rusya Federasyonu hükümeti tarafından sunulan öneride (OTIFTRID/CE/GTP/2019/5), sarnıç vagonların üretimi, ekipmanları, tasarımı  ve testiyle ilgili RID ve GOST şartları arasındaki farklılıkların yer aldığı bir sunum yer almaktadır.

Bilgilerini ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği görüşüne esas teşkil etmek üzere yukarıda bahsedilen konularla ilgili görüşleri en geç 8 Kasım 2019 tarihine kadar Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'ne yazılı ve e-posta yoluyla (ahmet.karakasgtobb.org.tr) iletilmesi hususunda gereğini rica ederiz. 

Üyelerimize duyurulur.

Tüm Duyurular