Skip to main content
search

İlgi : Ticaret Bakanlığı’nın 30.11.2020 tarih ve 00059398499 sayılı yazısı.

Ticaret Bakanlığı’nın ilgide kayıtlı yazısında,Bratislava Ticaret Müşavirliği’nden alınan yazıya atfen, Slovakya İçişleri Bakanlığı’nın tahmini değeri KDV hariç 27,7 milyon avro olmak üzere oto plakalarının üretimi ve teslimi için bir kamu ihalesi duyurduğu, son başvuru tarihinin 10 Aralık 2020 olan ihalenin lisanslı plakalar, özel kayıt numarasına sahip özel plakalar ile kısmen veya tamamen elektrikli araçlara yönelik plakaları kapsadığı belirtilmektedir. Yazıda devamla, plakaların, Karayolları Trafik Yönetmeliği’ne uygun tescile tabi olan motorlu taşıtlar, römorklar ve diğer karayolu taşıtlarında kullanılması gerektiği kaydedilmektedir. (CPV Code: 44423400-5)