viagra cialis levitra kamagra quanto dura l effetto del cialis burkina faso facts super cialis

OECD Çok uluslu Şirketler Rehberi

11 Mart 2016

TOBB - 08.03.2016 - 4891

OECD Çok uluslu Şirketler Rehberi'nin (Guidelines for Multinational Enterprises ) ülkemizinde üyesi olduğu Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı (OECD) tarafından 1976 yılında kabul edilen "Uluslar arası Yatırım ve Çok Uluslu Şirketler Karar ve Bildirisi" nin bir parçası olarak kabul edilen 27 Haziran 2000 tarihinde uygulamaya başladığı ve rehberin uluslar arası yatırım için uygun bir iş ortamı sağlayarak çok uluslu şirketlerin sürdürülebilir kalkınmaya katkısının arttırılması amacıyla kurumsal sosyal sorumluluk alanında devletlerce kabul edilmiş çok taraflı bir uluslar arası araç niteliğini taşımakta olduğu bildirilmektedir.

Ayrıca Rehber'in yürürlükteki hukuk kuralları çerçevesinde faaliyetlerini sorumlu bir şekilde yürüten iş çevresine yönelik olarak istihdam ve sanayi ilişkileri, insan hakları , tüketici hakları, çevre, kamuoyunu bilgilendirme , rekabet yolsuzlukla mücadele , vergilendirme ,tedarik zinciri, bilim ve teknoloji gibi çeşitli alanlarda gönüllü prensip ve standartları içerdiği de belirtilmektedir. 

Yazıda devamla , Rehber'in nihai amacının ,uluslar arası piyasada rakipler arası dengeyi koruyacak devlet destekli bir kurumsal sorumluluk davranışı geliştirmesini sağlayarak  çok uluslu şirketlerin sürdürülebilir kalkınmaya katkılarını artırdığı bildirilmektedir. Bununla beraber, söz konusu Rehber'in gönüllü  prensip ve standartları içerdiği , rehberde  yer bulundukları ülkelerde Rehber'de belirtilen ilke ve tavsiyeler doğrultusunda hareket etmelerinin beklendiği belirtilmektedir.

Tüm Duyurular