Skip to main content
search

Gemlik Belediyesi, Milli Eğitim Müdürlüğü, Mesleki Eğitim Merkezi, Meslek Okulları İle Birlikte odamız ev sahipliğinde mesleki eğitim konulu çalıştay yapıldı.

Çalıştayda ilçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Duran, Belediye Başkanımız Uğur Sertaslan, Mesleki Eğitim Merkezi Müdürü Cengiz Korucu, Meslek Liseleri Müdürlüleri, Yönetim Kurulu Başkanımız Paşa Ağdemir ve Yönetim Kurulu Üyelerimiz, mesleki eğitimin mevcut durumu, sorunları, çözüm önerileri, işbirliği konusunda fikir alışverişinde bulundular.

Oda Başkanımız Ağdemir yaptığı konuşmasında

” Sayın belediye başkanım , sayın milli eğitim müdürüm, değerli konuklar hepiniz hoş geldiniz. Gelişen ve değişen dünya şartlarına hızlıca ayak uydurabilmek için nitelikli işgücü giderek önem arz etmektedir. Nitelikli işgücünün ilk aktörü ise meslek liselerimizdir. Biz, Türkiye odalar ve borsalar birliği ve Gemlik Ticaret ve Sanayi Odası  olarak mesleki eğitime büyük önem veriyoruz. İlçemizin ana omurgasını oluşturan sanayi sektörünün en temel sorunları arasında ara eleman sıkıntısı yer almaktadır.

İlçemizde ara eleman  sorununu incelediğimizde, bir çok firma ara eleman sorunu yaşamakta ve vasıflı işçi bulmakta zorlanmaktadır. Örneğin; argon kaynakçısı, cnc operatörleri, elektrik elektronik teknisyenleri, tornacı vb. Meslekleri icra eden kalifiye elemanlara her zaman ihtiyaç vardır. Gemlik ekonomisi TOGG ‘un tamamlanması ile birlikte önümüzdeki birkaç yıl içinde daha da büyüyecektir. Kurulacak batarya fabrikası ve yan sanayi kuruluşlarla birlikte ara eleman sıkıntısı artarak kendini gösterecektir. Gemlik olarak önümüzdeki süreçlere hazırlıklı olmalıyız.

Biz oda olarak birliğimiz nezdinde, sanayinin ihtiyaç duyduğu insan gücünün, sanayinin talepleri doğrultusunda yetiştirilebilmesi için mesleki eğitim programlarının içeriklerinin belirlenmesi, eğitim hizmeti sunumu, rehberlik ve yönlendirmesinde,  otomotiv teknolojisine yönelik bölümlerin hem meslek liselerinde hem de meslek yüksek okulu özelinde artırılması, mesleki ve teknik ortaöğretim kurumları ile meslek yüksekokulları arasında program bütünlüğü sağlanması,  iş hayatı ile meslekî ve teknik eğitim arasındaki ilişki, iletişim ve etkileşim geliştirilmesi adına çalışmalar yürütüyoruz. Ayrıca, oda olarak MEGİP (MESLEKİ EĞİTİM VE BECERİ GELİŞTİRME İŞBİRLİĞİ PROTOKOLÜ) kapsamında İŞKUR ile  çalışmalarımız devam etmektedir. Bu protokol ile nitelikli işgücünün yetiştirilmesine yönelik çalışmalar yapıyoruz. Şu anda Yazaki firması ile kablo ağı bantlama operatörü projesini yürütmekteyiz. Süreç sonuna kadar 200 kişinin istihdamı ile başlayarak toplam 700 kişi istihdam edilecektir.

Milli Eğitim Bakanlığı Ve TOBB ile birlikte mesleki eğitimin tanıtılması, mesleki ve teknik eğitime yönelik çalışmaların desteklenmesi kapsamında üyelerimize yönelik çalışanların mesleki eğitim merkezi programı uygulayan okul/kuruma yönlendirilmeleri için bilgilendirme çalışmaları planlıyoruz. Ayrıca teşvik destekler ile ilgili üyelerimize bilgilendirme semineri ve ziyaret planlıyoruz.

İlçe milli eğitim müdürlüğümüz ile birlikte , mesleki eğitime kazandırma programı kapsamında; okul dışı kalmış 14-17 yaş arası çocukların tespit edilerek , bu çocuklara ve ailelerine mesleki eğitim merkezleri programları hakkında bilgi verilmesi, kariyer rehberliği kapsamında saha ekipleri ile işbirliği içinde destekte bulunma çalışmaları planlıyoruz.

Oda olarak bizim mesleki eğitim konusunda bazı önerilerimizi sizlerle paylaşmak istiyorum. Oda olarak,

  • İŞKUR ve sanayi ile yapacağımız projeler için MEGİP ve işbaşı eğitim programı mevzuat güncellemesi sürecinin hızlandırılmasına katkıda bulunabiliriz.
  • BEBKA projeleri kapsamında mesleki eğitim projeleri hazırlayabiliriz.
  • Okulların fiziki-teknolojik altyapı koşullardaki yetersizlikleri konusunda çalışmalar yapabilir, destek verebiliriz.
  • Belediyemizin desteğiyle projelerimizle ilgili yer tahsis etme konusunda ortak çalışmalar yapabiliriz.
  • Mesleki eğitimde farkındalık yaratmak, bilgilendirmek, işbirlikleri hususunda meslek lisesi öğrencilerine yönelik çalışmalar yapabiliriz.
  • İşkollarına göre atölyeler kurulması konusunda işbirlikleri yapabilir , sonrasında iş garantili kurslarla beraber mesleki eğitimde istihdamı artırabiliriz.

Sizlerle mesleki eğitim konusunda her türlü işbirliğine açık olduğumuzu belirtir, mesleki eğitim adına toplantımızın verimli geçmesini diler , hepinize teşekkürlerimi sunarım. Dedi