Skip to main content
search

İlgi : a) 12.01.2022 tarihli ve 371 sayılı yazımız. b) Ticaret Bakanlığı’ndan alınan 01.04.2022 tarihli ve 73409075 sayılı yazı. İlgi (a)’da kayıtlı yazımız ile menşe ve dolaşım belgeleri eşliğinde ihracatı yapılan eşyanın, varış ülkesi ile ticaret yapılan ülkesinin farklı olması durumunda, söz konusu belgelerin alıcıya ilişkin kutucuğuna nihai varış ülkesinin, “Destination :.…..” “Notify….. : ” vb. ibareler kullanılarak ifade edilmesinin mümkün olup olmayacağına dair Ticaret Bakanlığının görüşü iletilmişti. Bu defa, konu hakkında Bakanlıktan alınan ilgi (b)’de kayıtlı diğer bir yazı ekte sunulmaktadır

İlgili Dosyalar
Tüm Duyurular