Skip to main content
search

İlgi : a) Ticaret Bakanlığı’ndan alınan 16.12.2021 tarihli ve 69994418 sayılı yazı.
b) Ticaret Bakanlığı’ndan alınan 24.12.2021 tarihli ve 70381565 sayılı yazı. İlgi (a)’da kayıtlı yazıya istinaden, Kuzey İrlanda’ya yapılacak ihracat işlemlerinde A.TR Dolaşım Belgesi’nin düzenlenebilmesine yönelik, Menşe ve Dolaşım Belgeleri Otomasyon Sistemi’nde (MEDOS) gerekli güncellemeler Birliğimizce tamamlanmış olup, konu hakkındaki duyuru MEDOS’ta yapılmıştı. Bu defa, ekte bir örneği sunulan ilgi (b)’de kayıtlı yazıda, Kuzey İrlanda’ya ithal edildikten sonra AB’ye ihraç
edilme ihtimali yüksek olan “riskli ürünler” ile ilgili bilgi verilmiştir.

İlgili Dosyalar
Tüm Duyurular