Skip to main content
search

Sayın Üyemiz,

T.C. İçişleri Bakanlığı 27.11.2020 tarih, Z-89780865-153-19961 sayılı yazısı ve 2020/138 Sayılı İl Hıfzıssıhha Kurulu Kararı doğrultusunda, daha önceden 01.12.2020 tarihine kadar yapılmaması kararlaştırılan, sivil toplum kuruluşları, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve üst kuruluşları, birlikler ve kooperatifler tarafından düzenlenecek etkinlikler (genel kurul toplantıları dahil) 01.03.2021 tarihine kadar ertelenmiştir.

Tüm Duyurular