oral viagra gel spedra vendita on line ally dimagrante cardioaspirina generico sildenafil prezzo in farmacia

Tarihten günümüze gelen güçlü kurum kültürü ve profesyonel yönetim anlayışı ile, ilkeliliği ve üyelerinin memnuniyetini esas alan, bürokratik sorunlardan uzak,hizmet odaklı,kanunlar ve mevzuatlar çerçevesinde hareket eden,çağdaş metot ve teknikler ile teknolojiyi en üst düzeyde kullanan,ülkemizin ve tüccarın ticari ve ekonomik hayatının gelişmesini sağlayıcı katkılarda bulunan,sürekli iyileşmeyi amaç edinmiş lider ve örnek bir kurum olmaktır. 

ÜYE MEMNUNİYETİ 

• Üye taleplerini en kısa sürede, güler yüzlü ve samimi bir hizmet anlayışla yerine getirme. 
• En iyi çalışma ortamında ağırlama ve kaliteli hizmet verme. 
• Üyeleri bilgilendirme ve doğru yönlendirme. 
• Ticari faaliyeti geliştirmeye yönelik, maddi ve manevi destek sağlamak. 
• Üyelere yönelik bilgilendirici eğitim ve seminerler düzenlemek; yerli ve uluslararası fuar ve diğer organizasyonları üyelere bildirerek katılımı sağlamak. 
• Hizmetlerin yasal mevzuata uygunluğu konusunda üyelere güvence vermek. 
• Tüccarın ve sanayicinin menfaatlerini korumak.Kanunlar hakkında üyelere bilgi vermek. 
• Üyelerinin görüşlerini yerel, ulusal ve uluslararası düzeylerde basına, televizyona ve radyolara iletir. 

İŞ PLANLAMASI VE YÖNETİM SORUMLULUĞU 

• İş organizasyonunu ve disiplini sağlar. 
• Yapılan işlerin mevzuata uygunluğunu kontrol eder ve gerekli düzenlemeleri yapar. 
• Gerek ulusal gerekse uluslar arası platformlarda odayı en iyi şekilde temsil eder. 
• Kuruluşun kalite yönetim sistemini ve bu sistemin sürekli uygunluğunu, yeterliliğini ve etkinliğini sağlamak için planlanmış aralıklarla gözden geçirir. 
• Hizmet kalitesini en yüksek seviyede tutmak için, uygun öğrenim, eğitim, beceri ve deneyim yönünden yeterli personel çalıştırır. Bu personelleri verim alınabilecek uygun kademelere yerleştirir. . 
• Sürekli iğleştirmeye yönelik, personelin gerek iş alanı gerekse diğer mevzuatlar alanında eğitim almasını sağlar ve gerekli eğitimleri destekler. 
• Yönetim haftalık ve aylık olarak toplanır. Gerekli kararlar alınır ve talepler değerlendirilir.Sürekli iğleştirmeye yönelik hedefler kontrol edilerek uygulamaya konulur. 
• 5174 sayılı kanunun hükümlerine uygun hareket eder 

HİZMET ANLAYIŞI 

• Zamanı en iyi şekilde kullanır. 
• Güler yüzlüdür ve pozitif davranır. 
• Planlı ve disiplinli çalışır 
• 5174 sayılı kanun öncülüğünde mevzuatlara uygun çalışır 
• Üye menfaatlerini kendi menfaati sayar. 
• Hizmetleri yürütürken teknolojiyi en üst düzeyde kullanır. 
• İthalat ve ihracata yönelik çalışmalar yapar, gerek ulusal gerekse uluslar arası platformda iş ilişkilerini arttırmak için karşılıklı iş tekliflerinin üyelere duyurur ve üyelerin ticari tanıtımını gerek bülten gerekse web ortamında yayınlar. 
• Hizmet alanları modern ve çağdaş dünya koşulanlına uygundur. 
• Öneri ve Eleştiriye açıktır, gelişimden yanadır. 
• Paylaşımcıdır. 
• Destekleyicidir. 
• Eğitim ve seminerler düzenler, girişimcidir. 
• Üyelere yönelik insan kaynakları platformu oluşturur. 
• İletişime önem verir, bunu aylık bülten, dijital ortam ve sözlü olarak yerine getirir. Üyeleri, ticari ve diğer alanlarda bilgilendirir. 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu doğrultusunda; web, mail, telefon , fax ve yazılı olarak genel bilgilendirme yapar ve bunları kayıt altında tutar. 
• Amacımıza ulaşmak için kendimize kalite hedefleri belirlemek ve bu hedeflerin takipçisi olmak, 

TOPLUMA VE DEVLETE KARŞI SORUMLULUKLAR 

• Kanunları ve tüzükleri uygular ve gereklerini yerine getirir. 
• Eğitim kurumları açar ve destek verir. 
• Bölgedeki fakir ve yardıma muhtaç vatandaşlara sosyal yardımda bulunur. 
• Kanun çerçevesinde fakir öğrencilere burs verir. 
• Ticari faaliyeti geliştirmeye yönelik tesisler açar ve gerekli finansmanı sağlar. 

ÇALIŞANLARINA KARŞI SORUMLULUK 

• Adil ücret öder. 
• Sosyal haklarını gözetir. 
• Eğitimine önem verir. 
• Din, ırk, renk, cinsiyet ayrımı yapmaz 
• Çalışanların başarı ve iş performanslarına yönelik motivasyonlarını arttırmak için ödüllendirme yapar. 

ÇEVRE 

• Sarf malzemelerini ( kağıt vb.) israf etmeden kullanmak ve geri dönüşümünü sağlamak. 
• Çevresel faaliyetlere finanssal destek vermek ve katkıda bulunmak. 
• Çevre düzenlemesi yapmak ve bunu idame etmek. 
• Çevreyi kirletici ve yıpratıcı faaliyetlerden uzak durur ve bu konu ile ilgili eğitimler düzenle