xenical farmaco oral viagra gel oral jelly kamagra cialis 20 mg online

Kalite ve Akreditasyon Sorumlusu
Pınar AKIN


Küreselleşen dünyanın getirdiği şartlar ve rekabet ortamının doğması ile birlikte; odamız yeni yönetim sistemlerine yönelmiş ve bu sistemleri kendine uygulama yolunda adımlar atmaya başlamıştır. Katılımlı yönetim, üye memnuniyeti, stratejik yönetim gibi kavramların her geçen gün önem kazanması ile birlikte; odamız 2006 yılında kalite yönetim sistemini kendi bünyesinde uygulamaya başlamış ve 12 Aralık 2006 tarihinde TS-EN ISO 9001:2000 Kalite Yönetim Sistemi belgesini almıştır.

Odamız 2007 yılında, TOBB Akreditasyon Sitemine aday olmuştur. 2008 yılı itibari ile adaylık çalışmalarına devam eden odamız, 

çalışmalarını ve faaliyetlerini akreditasyon kriterleri çerçevesinde yeniden yapılandırmaya başlamıştır. Çalışmalarımız tamamlandıktan sonra Türk Loydu Vakfı tarafından gerçekleştirilen geliştirme ziyareti ve eksiklerimizin tamamlanması sonucunda 06/06/2008 tarihinde Türk Loydu Vakfı tarafından yapılan denetim sonucunda AKREDİTE olmaya hak kazanmıştır. Gemlik Ticaret ve Sanayi Odası bugün, Türkiye genelindeki 364 oda ve borsa içinden bu güne kadar akredite olmaya hak kazanmış 68 odadan biridir.


Nedir bu akreditasyon sistemi ?
Oda Sistemimizin iş dünyası nezdindeki saygınlığının artırılmasını, Odalarda sunulan hizmet türlerinin genişletilmesini, hizmet kalitesinin yileştirilmesini ve Türk Oda Sisteminin Avrupa Oda Sistemine uyumunun sağlanmasını amaçlayan Akreditasyon Sistemi;  EUROCHAMBRES ve İngiltere Odalar Birliği işbirliği ile İngiltere ve Almanya Oda sistemlerinin en iyi uygulamaları da dikkate alınarak, 2001 yılında Oda Akreditasyon Modeli olarak Birliğimiz tarafından geliştirilmiştir.
 2005 yılına kadar İngiltere Odalar Birliği işbirliği ile desteklenen Oda Akreditasyon Sistemi 2008 yılında Borsalarımızın da sisteme dahil edilmesiyle genişleyerek Oda/Borsa Akreditasyon Sistemi haline dönüşmüştür. Oda/Borsalarımızın üyelerine “Beş Yıldızlı Hizmet” vermesi için fırsat oluşturan Akreditasyon Sistemi; Oda/Borsalarımızın yerel, bölgesel, ulusal ve uluslararası platformlarda markalaşmasında öncü rol üstlenmektedir. Hedefimiz,  tüm Oda/Borsalarımızın gelecek dönemlerde bu “Beş Yıldızlı Hizmet Yarışı”na katılmalarıdır.

Nedir Bu Kalite Yönetim Sistemi (ISO 9000)

Artık bugünün dünyası çok küçülmüş, enformasyon, teknoloji ve iletişim alanındaki büyük gelişmeler toplumları kıyasıya bir rekabete ve her geçen gün yeni gelişmelerin yaşandığı ekonomik bir yarışa itmiştir. Mevcut dünya düzeninde ayakta kalabilmek, tüm sektörlerde müşteri ihtiyaç ve beklentilerine uygun mal ve hizmet üretiminin sağlanmasıyla gerçekleşebilecektir. Bu da ancak kuruluşlarda tasarım aşamasından başlayarak üretim, pazarlama ve satış sonrası hizmetlere kadar tüm aşamaları kapsayan ve sürekli gelişmeyi hedefleyen Kalite Yönetim Sisteminin uygulanmasıyla olacaktır. Günümüzde Kalite Yönetim Sistemi konusunda TS EN ISO 9001 Kalite Yönetimi Sistem Standardları, 1987 yılında yayımlandığı tarihten itibaren en fazla ilgiyi ve uygulama alanını bulan Uluslararası Standardlar haline gelmiştir.

NEDEN TS EN ISO 9001?

•   Kuruluşta kalite anlayışının gelişimini,

•   Kârın, verimliliğin ve pazar payının artmasını,

•   Etkin bir yönetimi,

•   Maliyetin azalmasını,

•   Çalışanların tatminini,  

•   Kuruluş içi iletişimde iyileşmeyi,

•   Tüm faaliyetlerde geniş izleme ve kontrolü,

•   İadelerin azalmasını,

•   Müşteri şikayetinin azalması, memnuniyetin artmasını sağlayan,

•   Ulusal ve uluslararası düzeyde uygulanabilen bir yönetim sistemi modeli olduğu için bu sistem uygulanmalıdır.