nuovi farmaci disfunzione erettile principio attivo del viagra cialis originale online consegna 24 ore tecniche per durare di piu in un rapporto

İthalatta Askıya Alma Sistemi

6 Ekim 2020

İlgi: TOBB'nin 26.09.2020 tarihli ve 8334 sayılı yazısı.
İlgide kayıtlı yazıda, Ticaret Bakanlığı'ndan alınan bir elektronik postaya atfen; sanayicimizin ihtiyaç duyduğu hammadde ve yarı mamul niteliğindeki sanayi ürünlerine ilişkin her yıl 1 Ocak ve 1 Temmuz tarihlerinde yürürlüğe girecek şekilde yapılan üretimi olmayan ürünlerde askıya alma, üretimi tüketimi karşılamayan ürünlerde ise tarife kontenjanı başvurularının, ülkemiz temsilcilerinin de yer aldığı bir toplantıda Avrupa Komisyonu tarafından müzakere edilerek karara bağlandığı belirtilmiştir.

Elektronik postada, ekte bir örneği sunulan ve halihazırda gümrük vergisi askıya alınmış olan eşya listesinde, AB ithalat değeri 15.000 avro'nun altına düştüğü için Komisyon tarafından 2021 Ocak döneminde listeden çıkartılması kabul edilen eşyanın kırmızı ile renklendirildiği ifade edilmiştir. Bununla birlikte, hali hazırda AB ithalat değeri 15.000 avro'nun üstünde olup, süresi 5 yıl uzatılan ürünler ile 1 veya 2 yıl daha uzatılacak olan ürünlere de ekteki listede yer verildiği vurgulanmıştır.

İlgili üyelerimizin, ekli listede sunulan ve daha sonraki dönemlerde de askıya alma sisteminde yer alması istenilen ürünlere ilişkin olarak Ticaret Bakanlığı'na temdit (uzatma) başvurusunda bulunması gerekmektedir.

Bu kapsamda askıya alma sistemine ilişkin detaylı bilgi için 2020/18 sayılı Askıya Alma Sistemine İlişkin Tebliğ (İTHALAT: 2020/18) incelenerek başvuruların anılan Bakanlığa yapılması gerekmekte olup, başvurulara ilişkin bilgi, tarih ve formlara https://www.ticaret.gov.tr/ithalat/askiya-alma-ve-tarife-kontenjani/askiya-alma-sistemi adresinden ulaşılabilmektedir.

Konu hakkında ilgili kişilerin iletişim bilgileri aşağıdaki gibidir:

Kimyasallar, Maden-Metal ve Tekstil Hammaddeleri:

- Muhammet HARTAVİ     
Uzman     
T:0 312 204 95 84     
E:hartavim@ticaret.gov.tr

- Burak AVCI      Uzman     
T:0 312 204 91 89     
E:avcib@ticaret.gov.tr

Elektrik-Elektronik, Otomotiv ve Makine Ara Malları:

- Fundagül BACI     
Uzman     
T:0 312 204 91 46     
E:bacif@ticaret.gov.tr

- Fatma Hilal YÜNEY     
Mühendis     
T:0 312 204 92 96     
E:yuneyf@ticaret.gov.tr

İlgili üyelerimize önemle duyurulur.

Tüm Duyurular