sildenafil generico spedra vendita on line xenical controindicazioni dapoxetine italia viagra costo ufficiale bicarbonato farmacia prezzo

Kurulan/Kapanan Şirket İstatistikleri (Tıklayınız>>>) 
31/03/2009 tarihinde yapılan IV. İstatistik Konseyi''nde alınan karar gereğince, TÜİK tarafından açıklanan şirket, kooperatif ve gerçek kişilere ait işletmeler ile ilgili Kurulan/Kapanan Şirket İstatistiklerinin 5429 sayılı kanun uyarınca Resmi İstatistik kapsamında yayımlanma sorumluluğu 2010 yılı başından itibaren Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’ne devredilmiştir

Sanayi Kapasite Raporu İstatistikleri (Tıklayınız>>>)
30/03/2010 tarihinde yapılan V. İstatistik Konseyi Toplantısında alınan karar gereğince, Türkiye’de sadece sanayi sektöründe faaliyet gösteren işletmelere yönelik istatistiklerle ilgili “Sanayi Sektörü Kapasite Raporu İstatistiklerinin” Resmi İstatistik Programı (RİP) kapsamında yayımlanma sorumluluğu TOBB’a verilmiştir. 18/07/2011 tarihinde Birliğimizin talebiyle ilgili istatistik konu başlığı, istatistiklerin Sanayi Kapasite Raporlarından derlenmesi gerekçesiyle “Sanayi Kapasite Raporu İstatistikleri” olarak değiştirilmiştir.

Geçiş Belgesi ve Tır Karnesi İstatistikleri (Tıklayınız >>>)

Ekonomik Göstergeler ( Tıklayınız>>>)
İktisadi Raporlama ve İstatistik Müdürlüğü tarafından,  Resmi İstatistik Programı, Çok Yıllı Program çerçevesinde ulusal boyutta ekonomik ve sosyal alanda verilerin derlenmesinden sorumlu olan kurum/kuruluşlar tarafından derlenen veriler esas alınarak "Ekonomik Göstergeler" hazırlanmakta ve Birliğimiz web sayfasından kullanıma sunulmaktadır. Ekonomik Göstergeler 10 tematik konu başlığı altında olmak üzere 73 adet tablo Excel dosyası olarak verilmektedir.

TOBB Bilgi Notları (Tıklayınız>>>)
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği 2011 yılı Ağustos ayından itibaren, Resmi İstatistik Programı, Çok Yıllı Program çerçevesinde ulusal boyutta ekonomik ve sosyal alanda verilerin derlenmesinden sorumlu olan kurum/kuruluşlarca aylık, ikişer aylık, çeyrek dönemlik, altı aylık, yıllık ve düzensiz olmak üzere değişen periyotlarda yayımlanan  haber bültenlerini esas alarak “TOBB Gözden Geçirme Notları” hazırlamaya ve kullanıcıların hizmetine sunmaya başlamıştır.