İş makinesi tescili, seferberlik ve savaş hali hazırlıkları çalışmalarına ışık tutmak yurt savunması ile ilgili olarak ülke içinde mevcut iş makinelerin potansiyelinin bilinmesi ve devamlı olarak izlenmek üzere trafik kaydı olmayan özel ve tüzel kişilere ait iş makinelerinin 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanununa göre tescilinin yapılması işlemidir. 

İş Makinesinin Satış ve Devirleri Nasıl Yapılır?
2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nun 36. maddesi uyarınca araçların satış ve devirlerinin noter aracılığıyla yapılması zorunludur. Bunun dışında yapılan her türlü satış ve devirler geçersizdir. Tescilli araçları noter senedi ile satın veya devir alanlar, ilgili tescil kuruluşuna müracaat ederek, bu araçlarını 1 ay içinde tescil ettirmek ve adlarına tescil belgesi almak zorundadırlar.

 GEREKLİ BELGELER (İlk defa tescili yapılacak araçlar için):

  1. İş Makinesi Müracaat ve İşlem Formu
  2. Fatura(İş makinası ithal edilmiş ise faturaya ek olarak gümrük giriş beyannamesi ve gümrük vergisinin ödendiğine dair makbuz)
  3. Teknik Belge(Makine Mühendisleri Odası’na kayıtlı bir makine mühendisi tarafından düzenlenmiş ve onaylanmış olacak ve Ek 3’deki bilgileri içerecektir.)
  4. Şirket Yetkilisi (İmza Sirküleri/Beyannamesi) veya Vekaletname

 GEREKLİ BELGELER: (İkinci el devir işlemleri)

  1. Noter Satış Sözleşmesi (Noter tarafından iptal edilen tescil belgesi sözleşmeye eklenecektir.)
  2. Şirket Yetkilisi (İmza Sirküleri/Beyannamesi) veya Vekaletname
  3. İş Makinesi Müracaat ve İşlem Formu