levitra 20 mg kamagra online oral viagra gel kamagra cialis biz opinioni cialis durata erezione piu forte
A.Ergin ERENOĞLU

A.Ergin ERENOĞLU

Hesapları İnceleme Komisyonu Üyesi
Bilgiler Özgeçmiş
Hacı USLU

Hacı USLU

Hesapları İnceleme Komisyonu Üyesi
Bilgiler Özgeçmiş
Mehmet AKIN

Mehmet AKIN

Hesapları İnceleme Komisyonu Üyesi
Bilgiler Özgeçmiş

Meclis üyelerinin seçiminin kesinleşmesinden itibaren yapacağı ilk toplantısında kendi üyeleri arasından hesapları inceleme komisyonunu seçer. Hesapları inceleme komisyonu üyelerinin görev süresi yerlerine yenileri seçilinceye kadar devam eder.


GÖREVLERİ:


Oda Meclisine sunulan bütçe tasarısı, aylık muvazeneyi, kesin hesabı, bütçenin bir faslından diğer faslına aktarma tekliflerini tetkik etmek.

Kayıt ücreti ve yıllık aidat tarifeleri ile hizmetler karşılığında alınacak ücret tarifelerini ve tadillerini incelemek.

Oda Meclis Başkanlığı tarafından havale edilen işleri tetkik etmek.

Komisyon, kendisine sunulan tasarı ve hesapları meclis başkanının belirleyeceği süre içinde inceleyerek görüşünü bir rapor halinde düzenleyerek meclise sunmak.

Yönetim Kurulu’nca hazırlanan ve Meclis tarafından incelenmek üzere gönderilen hazırlık bütçesini, Meclisin belirlediği süre içerisinde incelemek ve raporlamak.

Yönetim Kurulu’nca Meclise sunulan Oda kesin hesaplarını Meclis’in belirlediği süre zarfında incelemek ve Meclis’e rapor sunmak.

Tahsilat ve harcamayla alakalı muhasebe işlemlerini toplantı dönemlerinde kontrol ederek mevzuata aykırı bir tespit olması durumunda meclise rapor sunmak.

Gerekli gördüğünde, tahsilat ve harcamalar ile diğer muhasebe iş ve işlemlerini toplantı dönemlerinde kontrol etmek.